About Me

header ads

Hướng dẫn sử dụng thuốc

Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp chỉ định thuốc phù hợp với chỉ định trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. Vì vậy Tài Liệu Gốc sưu tầm và chia sẻ với các bạn một số tờ hướng dẫn sử dụng thuốc để tiện tra cứu.


Theo điều 3 của Thông tư 30/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong trường hợp chỉ định thuốc phù hợp với chỉ định trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép hoặc hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế. Trường hợp không có chỉ định trong trong tờ hướng dẫn sử dụng thuốc kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép, không có trong hướng dẫn chẩn đoán và điều trị của Bộ Y tế nhưng cần thiết trong điều trị, Bộ Y tế sẽ lập Hội đồng để xem xét cụ thể từng trường hợp.


Như vậy, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc là rất quan trọng, là căn cứ để Quỹ bảo hiểm y tế đồng ý hay từ chối thanh toán. Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc mà Tài Liệu Gốc sưu tầm và chia sẻ với các bạn là tờ hướng dẫn sử dụng thuốc đi kèm với sản phẩm thuốc. Nếu có sự khác nhau giữa tờ này và bản kèm theo hồ sơ đăng ký thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép thì công ty sản xuất, cung ứng thuốc phải chịu trách nhiệm về việc này.


Hướng dẫn sử dụng thuốcTờ hướng dẫn sử dụng thuốc mà Tài Liệu Gốc sưu tầm và chia sẻ chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế được chẩn đoán và điều trị. Chẩn đoán và điều trị phải được bác sĩ trực tiếp hỏi bệnh, khám bệnh, chỉ định, kê đơn và tư vấn cho người bệnh.


DANH SÁCH THUỐC BIỆT DƯỢC (xếp theo abc, đang cập nhật).


Tài Liệu Gốc (sưu tầm).

Post a Comment

0 Comments