Phương pháp nghiên cứu trong Y sinh học

Cuốn giáo trình “Phương pháp nghiên cứu trong Y sinh học” được thiết kế chắt lọc từ kiến thức và kinh nghiệm của các giảng viên, các nhà khoa học đã tham gia giảng dạy Phương pháp nghiên cứu khoa học trong nhiều năm của Trường Đại học Y Hà Nội bao phủ các lĩnh vực y học cơ sở, lâm sàng, cộng đồng.

Cuốn giáo trình “Phương pháp nghiên cứu trong Y sinh học” được xuất bản vì nghiên cứu trong Y sinh học luôn được phát triển ở tất cả các quốc gia. Nhu cầu nghiên cứu khoa học ngày càng đòi hỏi kiến thức và kỹ năng nghiên cứu chuẩn mực, kết quả nghiên cứu phải đạt độ tin cậy và chất lượng cao. Trong xu thế hội nhập khu vực và quốc tế, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của các trường đại học tại Việt Nam được đặt lên hàng đầu, đặc biệt trong lĩnh vực y học, khi khoa học, kỹ thuật trong y học ngày càng phát triển thì khái niệm y học dựa vào bằng chứng là cấp thiết. Nghiên cứu khoa học trong Y sinh học nhằm xác định thực trạng và đề ra giải pháp can thiệp thích hợp cho các vấn đề sức khỏe của người dân.

Phương pháp nghiên cứu trong Y sinh học
Phương pháp nghiên cứu trong Y sinh học

Cuốn giáo trình bao gồm hai tập:
Tập 1 Lập kế hoạch nghiên cứu
Tập 2 Một số lưu ý khi lập kế hoạch nghiên cứu.

Dưới đây là tên các bài và một số ý mà mình thấy hay chia sẻ cùng các bạn trong cuốn giáo trình tập 1 Lập kế hoạch nghiên cứu. CÁC BẠN NÊN TÌM MUA SÁCH GIẤY ĐỂ ĐỌC CHO ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ VÀ CẬP NHẬT.

Bài 1. Đại cương nghiên cứu khoa học trong y sinh học.

Bài 2. Lựa chọn vấn đề nghiên cứu ưu tiên.

Bài 3. Tổng quan tài liệu.

Tìm bài báo toàn văn (full text):
- Sci-Hub.

Bài 4. Tổng quan hệ thống.

Bài 5. Xác định mục tiêu và biến số nghiên cứu.

Bài 6. Các thiết kế nghiên cứu.

Bài 7. Chọn mẫu và tính toán cỡ mẫu.

Bài 8. Kỹ thuật và công cụ thu thập số liệu.

Bài 9. Quy trình thu thập số liệu.

Bài 10. Phân tích số liệu.

Bài 11. Các nguồn sai số trong nghiên cứu lâm sàng và cộng đồng.

Bài 12. Quản lý chất lượng nghiên cứu.

Bài 13. Dự kiến trình bày kết quả nghiên cứu.

Bài 14. Lập kế hoạch nghiên cứu về nhân lực, thời gian và kinh phí.

Bài 15. Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học.

Bài 16. Chuẩn bị đề cương nghiên cứu khoa học.

Nguồn ảnh: sưu tầm.

TaiLieuGoc.com.

Post a comment

0 Comments