Quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế

Y học ngày càng phát triển, ngày càng có nhiều kỹ thuật được ứng dụng để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh. Bộ Y tế đã ban hành nhiều quy trình kỹ thuật của các chuyên ngành, vừa là để thống nhất quy trình kỹ thuật trên toàn quốc, vừa là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện. Mình sưu tầm một số quy trình kỹ thuật, tài liệu có thể là file pdf hoặc file word hoặc cả hai, tất cả được tổng hợp ở đây để chia sẻ với các bạn.

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG CÁC QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA BỘ Y TẾ:

Quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế
Quy trình kỹ thuật của Bộ Y tế
TaiLieuGoc.com.

Post a comment

0 Comments