Quy trình kỹ thuật Hồi sức Cấp cứu và Chống độc

Tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật chuyên ngành Hồi sức Cấp cứu và Chống độc” được ban hành kèm theo quyết định số 1904/QĐ-BYT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tài liệu này mình tìm được file pdf và file word, các bạn tham khảo nhé.

FILE PDF:


Ảnh minh họa:

Quy trình kỹ thuật Hồi sức Cấp cứu và Chống độc
Quy trình kỹ thuật Hồi sức Cấp cứu và Chống độc

FILE WORD:


Nguồn ảnh: miễn phí.

TaiLieuGoc.com (Sưu tầm).

Post a Comment

0 Comments