Quyết định của Bộ Y tế

Theo Từ điển tiếng Việt, quyết định là định ra một cách dứt khoát việc sẽ làm (động từ), là văn bản hành chính về quyết định của cấp có thẩm quyền (danh từ). Theo đó, quyết định của Bộ Y tế là văn bản hành chính của Bộ Y tế định ra một cách dứt khoát việc sẽ làm. Mình có tổng hợp các quyết định của Bộ Y tế thường hay được tra cứu ở đây, quyết định có thể là file pdf có dấu đỏ, có thể là file word hoặc cả hai.

Các quyết định của Bộ Y tế được sắp xếp theo năm, năm gần hơn xếp trên, năm xa hơn xếp dưới. Trong mỗi năm, quyết định ra sau, mới hơn xếp trên, quyết định ra trước, cũ hơn xếp dưới.

Quyết định của Bộ Y tế
Quyết định của Bộ Y tế

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG MỘT SỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ Y TẾ:

- Quyết định 4562/QĐ-BYT năm 2018 về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính" (tải về: file pdf có dấu đỏ, file word).

- Quyết định 3610/QĐ-BYT năm 2015 về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Ngộ độc" (tải về: file pdf có dấu đỏ).

- Quyết định số 1493/QĐ-BYT năm 2015 về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí Hồi sức Tích cực" (tải về: file pdf có dấu đỏ, file word).

- Quyết định số 5250/QĐ-BYT năm 2012 về việc ban hành "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tế bào gan nguyên phát" (tải về: file pdf có dấu đỏ).

- Quyết định 4235/QĐ-BYT năm 2012 về việc ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Hô hấp" (tải về: file pdf có dấu đỏ, file word).

Nguồn ảnh: miễn phí.

TaiLieuGoc.com.

Post a comment

0 Comments