Sư phạm Y học thực hành

Cuốn sách “Sư phạm Y học thực hành” đã được xuất bản nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quy trình đào tạo, đặc biệt là quy trình đào tạo y khoa liên tục. Lý do là do với sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ như ngày nay cùng với sự biến đổi của môi trường sống dẫn tới mô hình bệnh tật cũng luôn thay đổi đòi hỏi người cán bộ y tế phải không ngừng học tập để cập nhật kiến thức, kỹ năng và phát triển nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng.

Thông tư 22/2013/TT-BYT về “Hướng dẫn việc đào tạo liên tục cho cán bộ y tế” cũng đã nêu rõ trách nhiệm, hình thức, tài liệu, giáo viên đào tạo liên tục và những quy định về tổ chức, quản lý đào tạo liên tục cho cán bộ y tế.

Sư phạm Y học thực hành
Sư phạm Y học thực hành

Dưới đây là tên các bài và một số ý mà mình thấy hay chia sẻ cùng các bạn trong cuốn sách “Sư phạm Y học thực hành”. CÁC BẠN NÊN TÌM MUA SÁCH GIẤY ĐỂ ĐỌC CHO ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ VÀ CẬP NHẬT.

Bài 1. Đại cương về giáo dục và giáo dục Y khoa liên tục.

Phần 1. Lượng giá nhu cầu đào tạo.
Bài 2. Khái quát về lượng giá nhu cầu đào tạo.
Bài 3. Phương pháp, công cụ và viết báo cáo lượng giá nhu cầu đào tạo.

Phần 2. Lập kế hoạch đào tạo.
Bài 4. Khái quát về lập kế hoạch đào tạo.
Bài 5. Xác định mục tiêu học tập.
Bài 6. Phát triển chương trình đào tạo.
Bài 7.Chọn lựa và phát triển cơ sở thực hành lâm sàng.

Phần 3. Triển khai đào tạo.
Bài 8. Khái quát về dạy-học tích cực và dạy-học dựa trên năng lực.
Bài 9. Các kỹ năng hướng dẫn và hỗ trợ học viên học tập.
Bài 10. Dạy-học bằng thuyết trình.
Bài 11. Dạy-học bằng kích thích động não và lập bản đồ tư duy.
Bài 12. Dạy-học dựa trên vấn đề.
Bài 13. Dạy-học bằng thảo luận nhóm.
Bài 14. Dạy-học qua đóng vai.
Bài 15. Dạy-học qua tình huống.
Bài 16. Dạy-học theo bảng kiểm.
Bài 17. Dạy-học trong phòng thí nghiệm.
Bài 18. Dạy-học lâm sàng.
Bài 19. Dạy-học tại cộng đồng.
Bài 20. Phát triển tài liệu dạy-học.
Bài 21. Sử dụng phương tiện và công cụ hỗ trợ dạy-học.
Bài 22. Phát triển kế hoạch bài dạy-học

Phần 4. Đánh giá đào tạo.
Bài 23. Khái quát về đánh giá đào tạo.
Bài 24. Lượng giá kiến thức.
Bài 25. Lượng giá thái độ và kỹ năng.

Phần 5. Giám sát sau đào tạo.
Bài 26. Khái quát về giám sát sau đào tạo.
Bài 27. Các phương pháp và công cụ giám sát sau đào tạo.

Nguồn ảnh: sưu tầm.

TaiLieuGoc.com.

Post a comment

0 Comments