Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Tài liệu lớp 12

Năm lớp 12 là năm cuối cấp trung học phổ thông, vừa là năm ôn thi tốt nghiệp, đồng thời vừa là năm quyết định ôn thi vào đại học. Thi đỗ hay trượt tốt nghiệp, cũng như thi đỗ hay trượt đại học ngôi trường mơ ước là điều rất quan trọng thường ảnh hưởng nhiều đến con đường học vấn sau này. Vì vậy năm lớp 12 là năm then chốt, rất cần phải tập trung cao độ ôn thi tổng lực. Song hành cùng với học sinh là các thầy cô và phụ huynh. Các thầy cô đảm nhiệm việc ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. Các phụ huynh đảm nhiệm việc hậu cần và nếu học cùng với con được thì càng tốt.

Trên tinh thần đó Tài Liệu Gốc sưu tầm và chia sẻ với các bạn một số tài liệu quan trọng để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như ôn thi vào đại học như dưới đây.

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH của Đài Truyền hình Ninh Bình.
Tài liệu lớp 12


MÔN TOÁN lớp 12:
- (Youtube) Nguyên hàm (tiết 1).
- (Youtube) Phương trình mặt phẳng (tiết 1).
- (Youtube) Nguyên hàm (tiết 2).
- (Youtube) Phương trình mặt phẳng (tiết 2).
- (Youtube) Nguyên hàm (tiết 3).
- (Youtube) Tích phân (tiết 1).
- (Youtube) Phương trình mặt phẳng (tiết 3).
- (Youtube) Tích phân (tiết 2).
- (Youtube) Tích phân (tiết 3).
- (Youtube) Phương trình đường thẳng trong không gian (tiết 1).
- (Youtube) Ứng dụng của tích phân trong hình học (tiết 1).
- (Youtube) Ứng dụng hình học của tích phân (tiết 2).
- (Youtube) Phương trình đường thẳng trong không gian (tiết 2).

MÔN NGỮ VĂN lớp 12:
- (Youtube) Rèn kỹ năng làm bài Đọc hiểu văn bản (tiết 1).
- (Youtube) Rèn kỹ năng làm bài Đọc hiểu văn bản (tiết 2).
- (Youtube) Rèn kỹ năng viết đoạn văn Nghị luận xã hội (tiết 1).
- (Youtube) Rèn kỹ năng viết đoạn văn Nghị luận xã hội (tiết 2).
- (Youtube) Rèn kỹ năng viết đoạn văn Nghị luận xã hội (tiết 3).
- (Youtube) Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.
- (Youtube) Phân tích, cảm nhận về nhân vật trong tác phẩm văn xuôi.
- (Youtube) Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (tiết 1).
- (Youtube) Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (tiết 2).
- (Youtube) Phân tích, cảm nhận về chi tiết nghệ thuật.
- (Youtube) Phân tích hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm ký.
- (Youtube) Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ (tiết 3).

MÔN TIẾNG ANH lớp 12:
- (Youtube) Theme 1 Culture- Error Identification.
- (Youtube) Theme 2 Education- Connectors.
- (Youtube) Theme 3 Environment- Sequence of Tenses.
- (Youtube) Theme 4 Tourism- Comparison.
- (Youtube) Theme 5 Natural Disasters- Reported Speech.
- (Youtube) Theme 6 Sports- Spoken Expressions.
- (Youtube) Theme 7 Leisure Activities & Conditional Sentences.
- (Youtube) An Analysis of The National Reference Test.
- (Youtube) Theme 9 Movies Subject- Verb Agreement.
- (Youtube) Theme 10 Mass Media- Pronunciation & Reading Comprehention.
- (Youtube) Theme 11 Technology- Reduced Clauses.
- (Youtube) Theme 12 Customs, Traditions- Inversion.

MÔN VẬT LÝ lớp 12:
- (Youtube) Mạch dao động.
- (Youtube) Sóng điện từ.
- (Youtube) Hiện tượng tán sắc ánh sáng.
- (Youtube) Giao thoa với ánh sáng đơn sắc.
- (Youtube) Giao thoa ánh sáng (tiết 2).
- (Youtube) Quang phổ và các loại tia.

MÔN HÓA HỌC lớp 12:
- (Youtube) Đại cương về kim loại.
- (Youtube) Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng.
- (Youtube) Nhôm và hợp chất của nhôm (tiết 1).
- (Youtube) Nhôm và hợp chất của nhôm (tiết 2).
- (Youtube) Sắt và hợp chất của sắt.

MÔN SINH HỌC lớp 12:
- (Youtube) Tiến hóa (tiết 1).
- (Youtube) Tiến hóa (tiết 2).
- (Youtube) Sinh thái học cá thể và quần thể.
- (Youtube) Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã.

MÔN LỊCH SỬ lớp 12:
- (Youtube) Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1931 và 1936-1939.
- (Youtube) Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945.
- (Youtube) Quá trình hoạt động và vai trò của Nguyễn Ái Quốc (1919-1945).
- (Youtube) Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946).
- (Youtube) Cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954).

MÔN ĐỊA LÝ lớp 12:
- (Youtube) Đất nước nhiều đồi núi.
- (Youtube) Sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
- (Youtube) Kỹ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam và phương pháp nhận biết một số dạng biểu đồ.
- (Youtube) Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa.
- (Youtube) Thiên nhiên phân hóa đa dạng.
- (Youtube) Địa lý nông nghiệp.

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN lớp 12:
- (Youtube) Pháp luật và đời sống.
- (Youtube) Thực hiện pháp luật.
- (Youtube) Công dân bình đẳng trước pháp luật.
- (Youtube) Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội.
- (Youtube) Công dân với các quyền tự do cơ bản.

Sưu tầm: Tài Liệu Gốc
.

Post a Comment

0 Comments