Tài liệu lớp 12 (Dạy học trên truyền hình)

Năm lớp 12 là năm cuối cấp trung học phổ thông, vừa là năm ôn thi tốt nghiệp, đồng thời vừa là năm quyết định ôn thi vào đại học. Thi đỗ hay trượt tốt nghiệp, cũng như thi đỗ hay trượt đại học ngôi trường mơ ước là điều rất quan trọng thường ảnh hưởng nhiều đến con đường học vấn sau này. Vì vậy năm lớp 12 là năm then chốt, rất cần phải tập trung cao độ ôn thi tổng lực. Song hành cùng với học sinh là các thầy cô và phụ huynh. Các thầy cô đảm nhiệm việc ôn luyện, bồi dưỡng kiến thức cho học sinh. Các phụ huynh đảm nhiệm việc hậu cần và nếu học cùng với con được thì càng tốt.

Trên tinh thần đó, TaiLieuGoc.com sưu tầm và chia sẻ với các bạn một số tài liệu quan trọng để ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cũng như ôn thi vào đại học như dưới đây.

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH của Đài Truyền hình Ninh Bình.

MÔN TOÁN lớp 12.
- (Youtube) Nguyên hàm (tiết 1).
- (Youtube) Phương trình mặt phẳng (tiết 1).
- (Youtube) Nguyên hàm (tiết 2).
- (Youtube) Phương trình mặt phẳng (tiết 2).
- (Youtube) Nguyên hàm (tiết 3).
- (Youtube) Tích phân (tiết 1).

MÔN NGỮ VĂN lớp 12.
- (Youtube) Rèn kỹ năng làm bài Đọc hiểu văn bản (tiết 1).
- (Youtube) Rèn kỹ năng làm bài Đọc hiểu văn bản (tiết 2).
- (Youtube) Rèn kỹ năng viết đoạn văn Nghị luận xã hội (tiết 1).
- (Youtube) Rèn kỹ năng viết đoạn văn Nghị luận xã hội (tiết 2).
- (Youtube) Rèn kỹ năng viết đoạn văn Nghị luận xã hội (tiết 3).

MÔN TIẾNG ANH lớp 12.
- (Youtube) Theme 1 Culture- Error Identification.
- (Youtube) Theme 2 Education- Connectors.
- (Youtube) Theme 3 Environment- Sequence of Tenses.
- (Youtube) Theme 4 Tourism- Comparison.
- (Youtube) Theme 5 Natural Disasters- Reported Speech.

MÔN VẬT LÝ lớp 12.
- (Youtube) Mạch dao động.
- (Youtube) Sóng điện từ.
- (Youtube) Hiện tượng tán sắc ánh sáng.

MÔN HÓA HỌC lớp 12.
- (Youtube) Đại cương về kim loại.
- (Youtube) Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng.

MÔN SINH HỌC lớp 12.
- (Youtube) Tiến hóa (tiết 1).
- (Youtube) Tiến hóa (tiết 2).

MÔN LỊCH SỬ lớp 12.
- (Youtube) Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1931 và 1936-1939.
- (Youtube) Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945.
- (Youtube) Quá trình hoạt động và vai trò của Nguyễn Ái Quốc (1919-1945).

MÔN ĐỊA LÝ lớp 12.
- (Youtube) Đất nước nhiều đồi núi.
- (Youtube) Sử dụng và bảo vệ tự nhiên.
- (Youtube) Kỹ năng sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam và phương pháp nhận biết một số dạng biểu đồ.

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN lớp 12.
- (Youtube) Pháp luật và đời sống.
- (Youtube) Thực hiện pháp luật.
- (Youtube) Công dân bình đẳng trước pháp luật.


Dạy học trên truyền hình khối 12 (Ninh Bình)
Dạy học trên truyền hình khối 12 (Ninh Bình)

DẠY HỌC TRÊN TRUYỀN HÌNH của Đài Truyền hình Hà Nội.

MÔN TOÁN lớp 12.
- (Youtube) Tích phân (tiết 1).

MÔN NGỮ VĂN lớp 12.
- (Youtube) Vợ nhặt.

MÔN TIẾNG ANH lớp 12.
- (Youtube) Unit 7 Artificial intelligence (lesson 1).
- (Youtube) Unit 7 Artificial intelligence (lesson 2).

MÔN VẬT LÝ lớp 12.
- (Youtube) Tán sắc ánh sáng.
- (Youtube) Giao thoa ánh sáng.


MÔN SINH HỌC lớp 12.
- (Youtube) Di truyền học và tiến hóa.

MÔN LỊCH SỬ lớp 12.

MÔN ĐỊA LÝ lớp 12.

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN lớp 12.

Nguồn ảnh: sưu tầm.

TaiLieuGoc.com.

Post a Comment

0 Comments