Thông tư của Bộ Y tế

Theo Từ điển tiếng Việt, thông tư là văn bản truyền đạt, giải thích, hướng dẫn việc thi hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước. Theo đó, thông tư của Bộ Y tế là văn bản truyền đạt, giải thích, hướng dẫn việc thi hành các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực y tế. Mình có tổng hợp các thông tư của Bộ Y tế thường hay được tra cứu ở đây, thông tư có thể là file pdf có dấu đỏ, có thể là file word hoặc cả hai.

Các thông tư của Bộ Y tế được sắp xếp theo năm, năm gần hơn xếp trên, năm xa hơn xếp dưới. Trong mỗi năm, thông tư ra sau, mới hơn xếp trên, thông tư ra trước, cũ hơn xếp dưới.

Thông tư của Bộ Y tế
Thông tư của Bộ Y tế

DANH MỤC VÀ NỘI DUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ CỦA BỘ Y TẾ:

Thông tư 51/2017/TT-BYT về Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ (tải về: file pdf có dấu đỏ, file word).

Nguồn ảnh: miễn phí.

TaiLieuGoc.com.

Post a comment

0 Comments