Thần kinh học

Thần kinh học là môn học chuyên ngành của y học lâm sàng. Lâm sàng thần kinh học gắn bó với hai lĩnh vực là khoa học và kỹ năng lâm sàng. Vai trò của khoa học trong y học nói chung và trong thần kinh học nói riêng là rõ ràng và chính xác. Những kỹ năng lâm sàng dựa trên cơ sở khoa học là nền tảng cho nhiều giải pháp của nhiều vấn đề lâm sàng thần kinh. Những thành tựu đáng ngạc nhiên trong nhiều thập kỷ qua về phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh đã giúp cho các nhà thần kinh học trong các kỹ thuật mô tả sinh động sinh lý bệnh, từ đó cho phép tiếp cận tới những vấn đề lâm sàng đang được cho là hóc búa và tiềm tàng của thần kinh học.

Sách "Thần kinh học" của Bộ môn Thần kinh Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh: Tải về.

Bài 1. Phương pháp lâm sàng thần kinh học.

Bài 2. Tiếp cận chẩn đoán bệnh thần kinh ngoại biên.

Bài 3. Bệnh cơ.

Bài 4. Bệnh tủy sống.

Bài 5. Thân não.

Bài 6. Thần kinh sọ.

Bài 7. Tiểu não và Rối loạn phối hợp vận động.

Bài 8. Tiền đình và Rối loạn tiền đình.

Bài 9. Hạch nền và Rối loạn vận động.

Bài 10. Bệnh Parkinson.

Bài 11. Triệu chứng tổn thương bán cầu đại não.

Bài 12. Hôn mê.

Bài 13.

Bài 14.

Bài 15.

Bài 16.

Bài 17.

Bài 18.

Bài 19.

Bài 20.

Bài 21.

Bài 22.

Bài 23.

Thần kinh học

Nguồn ảnh: sưu tầm.

TaiLieuGoc.com.

Post a comment

0 Comments