Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Hào Khí Ngàn Năm

“Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Lịch sử Việt Nam được thể hiện trong hơn một nghìn tập phim hoạt hình 2D. Mỗi tập phim gắn với một nhân vật, một sự kiện hay một tích truyện trong lịch sử. Các tập phim được chia thành hai phần là “Hào Khí Ngàn Năm” và “Khát Vọng Non Sông”. Phần thứ nhất “Hào Khí Ngàn Năm” từ tập 1 (Kinh Dương Vương thủy tổ của dân tộc Việt) đến tập 517 (Xã hội Đại Việt cuối thời Trần Dụ Tông (phần 3)). Phần thứ hai “Khát Vọng Non Sông” từ tập 518 (Tết Nguyên Tiêu), tập 519 (Chu Văn An và thất trảm sớ), tập 520 (Đức độ Chu Văn An)...

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Hào Khí Ngàn Năm


Tập 1 Kinh Dương Vương thủy tổ của dân tộc Việt.

Tập 2 Huyền tích về sự xuất hiện của Lạc Long Quân.

Tập 3 Lạc Long Quân diệt Mộc tinh.

Tập 4 Lạc Long Quân diệt Ngư tinh.

Tập 5 Lạc Long Quân diệt Hồ tinh.


Tập 100 Nhà Ngô dựng nền tự chủ.

Tập 101 Thời kỳ Hậu Ngô Vương.

Tập 102 Đinh Bộ Lĩnh và thế trận cờ lau.

Tập 103 Đinh Bộ Lĩnh dưỡng binh tại Hoa Lư.

Tập 104 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (phần 1).

Tập 105 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (phần 2).


Tập 200 Vua Lý Thánh Tông và việc ấn định phẩm phục.

Tập 201 "Thiên Tử Quân" dưới thời vua Lý Thánh Tông.

Tập 202 Vị thế của Đại Việt dưới thời vua Lý Thánh Tông.

Tập 203 Lòng nhân đức của vua Lý Thánh Tông.

Tập 204 Vua Lý Thánh Tông và việc cấp lương bổng cho quan hình ngục.


Tập 299 Trần Thủ Độ và việc giữ vững kỷ cương pháp luật nhà Trần (phần 1).

Tập 300 Trần Thủ Độ và việc giữ vững kỷ cương pháp luật nhà Trần (phần 2).

Tập 301 Trần Thủ Độ và vai trò tiêu diệt Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn (phần 1).

Tập 302 Trần Thủ Độ và vai trò tiêu diệt Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn (phần 2).

Tập 303 Vua Trần Thái Tông với việc làm thủy lợi.


Tập 399 Đại Việt sau cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần hai.

Tập 400 Âm mưu xâm lược Đại Việt lần ba của nhà Nguyên.

Tập 401 Nhận định của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn về thế giặc.

Tập 402 Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba.

Tập 403 Nghệ thuật dụng binh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.


Tập 513 Thượng hoàng Trần Minh Tông châm biếm Trâu Canh.

Tập 514 Lời căn dặn của thượng hoàng Trần Minh Tông trước lúc qua đời.

Tập 515 Xã hội Đại Việt cuối thời Trần Dụ Tông (phần 1).

Tập 516 Xã hội Đại Việt cuối thời Trần Dụ Tông (phần 2).

Tập 517 Xã hội Đại Việt cuối thời Trần Dụ Tông (phần 3).


Đang cập nhật...

Nguồn: sưu tầm.

Tài Liệu Gốc.

Post a comment

0 Comments