Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Khát Vọng Non Sông

“Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Lịch sử Việt Nam được thể hiện trong hơn một nghìn tập phim hoạt hình 2D. Mỗi tập phim gắn với một nhân vật, một sự kiện hay một tích truyện trong lịch sử. Các tập phim được chia thành hai phần là “Hào Khí Ngàn Năm” và “Khát Vọng Non Sông”. Phần thứ nhất “Hào Khí Ngàn Năm” từ tập 1 (Kinh Dương Vương thủy tổ của dân tộc Việt) đến tập 517 (Xã hội Đại Việt cuối thời Trần Dụ Tông (phần 3)). Phần thứ hai “Khát Vọng Non Sông” từ tập 518 (Tết Nguyên Tiêu), tập 519 (Chu Văn An và thất trảm sớ), tập 520 (Đức độ Chu Văn An)...

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Khát Vọng Non Sông


Tập 518 Tết Nguyên Tiêu.

Tập 519 Chu Văn An và thất trảm sớ.

Tập 520 Đức độ Chu Văn An.

Tập 521 Lê Quát và quan điểm bài trừ Phật giáo.

Tập 522 Dương Nhật Lễ lên ngôi vua.


Tập 600 Chính sách cai trị về xã hội của nhà Minh.

Tập 601 Thân thế của Lê Lợi.

Tập 602 Sự tích gươm thần.

Tập 603 Nguyễn Trãi đi tìm minh chúa.

Tập 604 Nguyễn Trãi bày kế chiêu dụ lòng dân.


Tập 700 Đại Việt đánh dẹp Chiêm Thành thời vua Lê Nhân Tông.

Tập 701 Các án ứ đọng nhiều thời vua Lê Nhân Tông.

Tập 702 Triều đình cứu đói dân Tây Đạo.

Tập 703 Thái hậu Nguyễn Thị Anh lo chính sự.

Tập 704 Vụ án Lê Nghi Dân (phần 1).

Tập 705 Vụ án Lê Nghi Dân (phần 2).


Tập 800 Thái sư Trịnh Kiểm xử tội Lê Duy Hàn.

Tập 801 Đoan quận công Nguyễn Hoàng làm trấn thủ đất Quảng Nam.

Tập 802 Thái sư Trịnh Kiểm qua đời.

Tập 803 Tuấn Đức hầu Trịnh Cối thay cha lĩnh binh quyền (phần 1).

Tập 804 Tuấn Đức hầu Trịnh Cối thay cha lĩnh binh quyền (phần 2).


Tập 900 Bước ngoặt của Lê Hữu Trác.

Tập 901 Lê Hữu Trác trở thành thầy thuốc.

Tập 902 Lê Hữu Trác và việc chữa bệnh cứu người.

Tập 903 Lê Hữu Trác với việc soạn sách.

Tập 904 Lê Hữu Trác chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán.


Tập 1000 Ngô Thì Sĩ và Đại Việt sử ký tiền biên.

Tập 1001 Ngô Thì Sĩ làm quan ở Lạng Sơn.

Tập 1002 Nguyễn Hoàng với công cuộc xây dựng cơ đồ ở phương Nam (phần 1).

Tập 1003 Nguyễn Hoàng với công cuộc xây dựng cơ đồ ở phương Nam (phần 2).

Tập 1004 Nguyễn Hoàng với công cuộc xây dựng cơ đồ ở phương Nam (phần 3).


Tập 1100 Chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên cho cây cầu Lai Viễn ở Hội An.

Tập 1101 Đồng hồ phương Tây được chế tạo ở Đàng Trong như thế nào?.

Tập 1102 Chúa Nguyễn Phúc Trú và việc đặt đồng hồ tại khu vực ven biển Đàng Trong.

Tập 1103 Chúa Nguyễn Phúc Chu cho dựng chuông chùa Thiên Mụ.

Tập 1104 Chúa Nguyễn Phúc Chu trùng tu chùa Thiên Mụ.


Tập 1236 Vua Gia Long định đô tại Phú Xuân.

Tập 1237 Vua Gia Long đặt quốc hiệu là Việt Nam.

Tập 1238 Tổ chức bộ máy hành chính thời vua Gia Long.

Tập 1239 Vua Gia Long ban hành luật pháp.

Tập 1240 Vua Gia Long xây dựng và tổ chức quân đội.

Tập 1241 Chế độ quan lại thời vua Gia Long.

Tập 1242 Chính sách bang giao với nhà Thanh thời vua Gia Long.

Tập 1243 Chính sách bang giao với các nước phương Tây thời vua Gia Long.

Tập 1244 Vua Gia Long với chủ quyền biển đảo (phần 1).

Tập 1245 Vua Gia Long với chủ quyền biển đảo (phần 2).

Tập 1246 Vua Gia Long cho lập sổ địa bạ và quản lý ruộng đất.

Tập 1247 Vua Gia Long với việc giáo hóa và sửa đổi phong tục.

Tập 1248 Vua Gia Long mở đầu việc đào kênh Vĩnh Tế.

Tập 1249 Quách Tất Thúc chống lại triều đình (phần 1).

Tập 1250 Quách Tất Thúc chống lại triều đình (phần 2).

Tập 1251 Quách Tất Thúc chống lại triều đình (phần 3).

Tập 1252 Quách Tất Thúc chống lại triều đình (phần 4).

Tập 1253 Khởi nghĩa Phan Bá Vành (phần 1).

Tập 1254 Khởi nghĩa Phan Bá Vành (phần 2).


Đang cập nhật...

Nguồn: sưu tầm.

Tài Liệu Gốc.

Post a comment

0 Comments