Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Hao Khi Ngan Nam tap 101 den 200

Tập 101 Thời kỳ Hậu Ngô Vương, tập 102 Đinh Bộ Lĩnh và thế trận cờ lau, tập 103 Đinh Bộ Lĩnh dưỡng binh tại Hoa Lư... tập 199 Vua Lý Thánh Tông và việc xây tháp Báo Thiên, tập 200 Vua Lý Thánh Tông và việc ấn định phẩm phục.

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 101 Thời kỳ Hậu Ngô Vương: Link VTV.

Tập 102 Đinh Bộ Lĩnh và thế trận cờ lau: Link VTV.

Tập 103 Đinh Bộ Lĩnh dưỡng binh tại Hoa Lư: Link VTV.

Tập 104 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (phần 1): Link VTV.

Tập 105 Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân (phần 2): Link VTV.

Tập 106 Đinh Bộ Lĩnh định đô tại Hoa Lư: Link VTV.


Tập 137. Lý Công Uẩn sớm bộc lộ tư chất khác thường.

Tập 138. Lý Công Uẩn tuổi thơ và hoài bão.

Tập 139. Lý Công Uẩn và sự giác ngộ Phật giáo.

Tập 140. Lời sấm truyền về sự thành lập nhà Lý (phần 1).

Tập 141. Lời sấm truyền về sự thành lập nhà Lý (phần 2).

Tập 142. Đào Cam Mộc với việc lên ngôi của Lý Công Uẩn (phần 1).

Tập 143. Đào Cam Mộc với việc lên ngôi của Lý Công Uẩn (phần 2).

Tập 144. Tầm nhìn của vua Lý Thái Tổ về việc dời đô.

Tập 145. Thăng Long trung tâm bốn phương hội tụ.


Tập 199 Vua Lý Thánh Tông và việc xây tháp Báo Thiên: Link VTV.

Tập 200 Vua Lý Thánh Tông và việc ấn định phẩm phục: Link VTV.


Đang cập nhật...

Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments