Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Hao Khi Ngan Nam tap 201 den 300

Tập 201 "Thiên Tử Quân" dưới thời vua Lý Thánh Tông, tập 202 Vị thế của Đại Việt dưới thời vua Lý Thánh Tông, tập 203 Lòng nhân đức của vua Lý Thánh Tông... tập 299 Trần Thủ Độ và việc giữ vững kỷ cương pháp luật nhà Trần (phần 1), tập 300 Trần Thủ Độ và việc giữ vững kỷ cương pháp luật nhà Trần (phần 2).

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 201 "Thiên Tử Quân" dưới thời vua Lý Thánh Tông: Link VTV.

Tập 202 Vị thế của Đại Việt dưới thời vua Lý Thánh Tông: Link VTV.

Tập 203 Lòng nhân đức của vua Lý Thánh Tông: Link VTV.

Tập 204 Vua Lý Thánh Tông và việc cấp lương bổng cho quan hình ngục: Link VTV.

Tập 205 Mối tình của vua Lý Thánh Tông và nguyên phi Ỷ Lan (phần 1): Link VTV.

Tập 206 Mối tình của vua Lý Thánh Tông và nguyên phi Ỷ Lan (phần 2): Link VTV.


Tập 286 Họ Trần giúp vua Lý tiêu diệt các thế lực cát cứ.

Tập 287 Trần Thủ Độ trong việc đưa công chúa Chiêu Thánh lên ngôi.

Tập 288 Trần Thủ Độ và việc sắp đặt trong cung đình.

Tập 289 Sự gắn bó của vua Lý Chiêu Hoàng với Trần Cảnh.

Tập 290 Trần Thủ Độ với việc kết hôn của vua Lý Chiêu Hoàng và Trần Cảnh.

Tập 291 Chiếu truyền ngôi của vua Lý Chiêu Hoàng.

Tập 292 Trần Thủ Độ với việc tôn Trần Thừa làm Thái thượng hoàng.

Tập 293 Vua Trần Thái Tông trong thời kỳ đầu lên cầm quyền.

Tập 294 Cái chết của Huệ Quang Đại sư (vua Lý Huệ Tông).

Tập 295 Trần Thủ Độ và việc khẳng định sự cầm quyền của họ Trần.

Tập 296 Hội thề Đồng Cổ dưới thời vua Trần Thái Tông.

Tập 297 Vua Trần Thái Tông và bộ luật Quốc triều thông chế.

Tập 298 Tính cách cương trực, công minh của Thái sư Trần Thủ Độ.

Tập 299 Trần Thủ Độ và việc giữ vững kỷ cương pháp luật nhà Trần (phần 1): Link VTV.

Tập 300 Trần Thủ Độ và việc giữ vững kỷ cương pháp luật nhà Trần (phần 2): Link VTV.


Đang cập nhật...

Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments