Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Hao Khi Ngan Nam tap 301 den 400

Tập 301 Trần Thủ Độ và vai trò tiêu diệt Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn (phần 1), tập 302 Trần Thủ Độ và vai trò tiêu diệt Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn (phần 2), tập 303 Vua Trần Thái Tông với việc làm thủy lợi... tập 399 Đại Việt sau cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần hai, tập 400 Âm mưu xâm lược Đại Việt lần ba của nhà Nguyên.

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 301 Trần Thủ Độ và vai trò tiêu diệt Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn (phần 1): Link VTV.

Tập 302 Trần Thủ Độ và vai trò tiêu diệt Đoàn Thượng, Nguyễn Nộn (phần 2): Link VTV.

Tập 303 Vua Trần Thái Tông với việc làm thủy lợi: Link VTV.

Tập 304 Việc khoa cử dưới thời vua Trần Thái Tông: Link VTV.

Tập 305 Đứa con rơi của thượng hoàng Trần Thừa (phần 1): Link VTV.

Tập 306 Đứa con rơi của thượng hoàng Trần Thừa (phần 2): Link VTV.


Tập 361 Gia thế và cá tính Trần Quốc Tuấn.

Tập 362 Trần Quốc Tuấn và việc tiếp sứ nhà Nguyên.

Tập 363 Phạm Ngũ Lão và câu chuyện đan sọt.

Tập 364 Phạm Ngũ Lão khẳng định tài năng trong triều đình Đại Việt.

Tập 365 Trần Quốc Tuấn được phong chức Quốc công tiết chế.

Tập 366 Trần Quốc Tuấn và Hịch tướng sĩ (phần 1).

Tập 367 Trần Quốc Tuấn và Hịch tướng sĩ (phần 2).

Tập 368 Hội nghị Diên Hồng.

Tập 369 Quân Nguyên kéo vào Đại Việt, nhà Trần rút về Vạn Kiếp.

Tập 370 Trần Quốc Tuấn và quyết tâm đánh giặc.


Tập 399 Đại Việt sau cuộc kháng chiến chống quân Mông - Nguyên lần hai: Link VTV.

Tập 400 Âm mưu xâm lược Đại Việt lần ba của nhà Nguyên: Link VTV.


Đang cập nhật...

Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments