Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Hao Khi Ngan Nam tap 401 den 500

Tập 401 Nhận định của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn về thế giặc, tập 402 Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba, tập 403 Nghệ thuật dụng binh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn... tập 499 Khảo soạn Hoàng triều đại điển và luật Hình thư dưới thời Trần, tập 500 Giám sát ngự sử Doãn Định và Nguyễn Như Vỹ bị bãi chức.

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 401 Nhận định của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn về thế giặc.

Tập 402 Quân Nguyên xâm lược Đại Việt lần thứ ba.

Tập 403 Nghệ thuật dụng binh của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn.


Tập 419. Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn và thế trận trên sông Bạch Đằng.

Tập 420. Đại chiến Bạch Đằng Giang năm 1288 (phần 1).

Tập 421. Đại chiến Bạch Đằng Giang năm 1288 (phần 2).

Tập 422. Thoát Hoan gặp phải sự cản phá của quân dân nhà Trần trên đường rút chạy.

Tập 423. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba kết thúc.


Tập 477 Trương Hán Siêu bị phạt: Link VTV.


Tập 499 Khảo soạn Hoàng triều đại điển và luật Hình thư dưới thời Trần.

Tập 500 Giám sát ngự sử Doãn Định và Nguyễn Như Vỹ bị bãi chức.


Đang cập nhật...

Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments