Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Khat Vong Non Song tap 1001 den 1100

Tập 1001 Ngô Thì Sĩ làm quan ở Lạng Sơn, tập 1002 Nguyễn Hoàng với công cuộc xây dựng cơ đồ ở phương Nam (phần 1), tập 1003 Nguyễn Hoàng với công cuộc xây dựng cơ đồ ở phương Nam (phần 2)... tập 1099 Chúa Nguyễn Phúc Chu và vai trò đặt phủ Gia Định, tập 1100 Chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên cho cây cầu Lai Viễn ở Hội An.

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 1001 Ngô Thì Sĩ làm quan ở Lạng Sơn.

Tập 1002 Nguyễn Hoàng với công cuộc xây dựng cơ đồ ở phương Nam (phần 1).

Tập 1003 Nguyễn Hoàng với công cuộc xây dựng cơ đồ ở phương Nam (phần 2).

Tập 1004 Nguyễn Hoàng với công cuộc xây dựng cơ đồ ở phương Nam (phần 3).

Tập 1005 Cơ duyên của mối quan hệ Đàng Trong và Nhật Bản.

Tập 1006 Bức thông thư đầu tiên giữa chính quyền Đàng Trong với Nhật Bản.

Tập 1007 Thư phúc đáp của Mạc phủ Nhật Bản gửi chính quyền Đàng Trong.

Tập 1008 Nguyễn Hoàng và việc ly khai với Đàng Ngoài (phần 1).

Tập 1009 Nguyễn Hoàng và việc ly khai với Đàng Ngoài (phần 2).

Tập 1010 Nguyễn Hoàng và việc ly khai với Đàng Ngoài (phần 3).

Tập 1011 Quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Đàng Trong.

Tập 1012 Chúa Nguyễn Hoàng và Phật giáo Đàng Trong.

Tập 1013 Chúa Nguyễn Hoàng thành lập Dinh trấn Thanh Chiêm.

Tập 1014 Lời trăn trối của chúa Nguyễn Hoàng.

Tập 1015 Chúa Nguyễn Phúc Nguyên ra đời.

Tập 1016 Nguyễn Phúc Hiệp và Nguyễn Phúc Trạch mưu nổi loạn.

Tập 1017 Chúa Nguyễn Phúc Nguyên dẹp nội loạn.

Tập 1018 Chúa Nguyễn Phúc Nguyên và việc kiến lập Đàng Trong độc lập với Đàng Ngoài.

Tập 1019 Chúa Nguyễn Phúc Nguyên chấm dứt việc nộp thuế cho Đàng Ngoài.

Tập 1020 Sự phát triển của thương cảng Hội An.

Tập 1021 Hoạt động giao thương nhộn nhịp ở thương cảng quốc tế Hội An.

Tập 1022 Sự trù phú về tơ lụa của Đàng Trong.

Tập 1023 Các nguồn hàng và thương phẩm buôn bán ở Hội An.

Tập 1024 Phố Nhật ở Hội An.

Tập 1025 Chúa Nguyễn Phúc Nguyên và quan hệ thương mại với Nhật Bản (phần 1).

Tập 1026 Chúa Nguyễn Phúc Nguyên và quan hệ thương mại với Nhật Bản (phần 2).

Tập 1027 Chúa Nguyễn Phúc Nguyên mở rộng lãnh thổ về phương Nam.

Tập 1028 Chúa Nguyễn Phúc Nguyên và vai trò thành lập đội Hoàng Sa.

Tập 1029 Chúa Nguyễn Phúc Nguyên thành lập Hải đội Hoàng Sa.

Tập 1030 Hoạt động của đội Hoàng Sa dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên.

Tập 1031 Sự giàu có của thiên nhiên ở Đàng Trong thế kỷ XVII (phần 1).

Tập 1032 Sự giàu có của thiên nhiên ở Đàng Trong thế kỷ XVII (phần 2).

Tập 1033 Trầm hương, kỳ nam - Thứ quý nhất của Đàng Trong.

Tập 1034 Sức mạnh quân sự của Đàng Trong dưới thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên.

Tập 1035 Chúa Nguyễn Phúc Nguyên và quan hệ với người phương Tây.

Tập 1036 Con đường quan lộ trắc trở của Đào Duy Từ: Link VTV.

Tập 1037 Đào Duy Từ vào Đàng Trong: Link VTV.

Tập 1038 Đào Duy Từ “ngọa long” ẩn mình: Link VTV.

Tập 1039 Đào Duy Từ diện kiến chúa Nguyễn Phúc Nguyên: Link VTV.

Tập 1040 Mưu lược của Đào Duy Từ và kế giả nhận sắc phong: Link VTV.

Tập 1041 Đào Duy Từ và sự hình thành lũy Trường Dục: Link VTV.

Tập 1042 Đào Duy Từ và kế sách trả lại sắc phong cho chúa Trịnh (phần 1): Link VTV.

Tập 1043 Đào Duy Từ và kế sách trả lại sắc phong cho chúa Trịnh (phần 2): Link VTV.

Tập 1044 Đào Duy Từ hiến kế dựng hệ thống luỹ Nhật Lệ (phần 1): Link VTV.

Tập 1045 Đào Duy Từ hiến kế dựng hệ thống luỹ Nhật Lệ (phần 2): Link VTV.

Tập 1046 Đào Duy Từ và việc tiến cử người tài (phần 1): Link VTV.

Tập 1047 Đào Duy Từ và việc tiến cử người tài (phần 2): Link VTV.

Tập 1048 Kế sách mở cõi của Đào Duy Từ: Link VTV.

Tập 1049 Đào Duy Từ qua đời: Link VTV.

Tập 1050 Nguyễn Phúc Anh âm mưu nổi loạn.

Tập 1051 Chúa thượng Nguyễn Phúc Lan trấn áp cuộc phản loạn của Nguyễn Phúc Anh.

Tập 1052 Chúa thượng Nguyễn Phúc Lan và việc rời thủ phủ sang Kim Long.

Tập 1053 Chúa Nguyễn Phúc Lan và quan hệ giao thương với người Hà Lan (phần 1).

Tập 1054 Chúa Nguyễn Phúc Lan và quan hệ giao thương với người Hà Lan (phần 2).

Tập 1055 Xung đột của chúa Nguyễn với người Hà Lan.

Tập 1056 Thế tử Nguyễn Phúc Tần và việc đánh tàu Hà Lan.

Tập 1057 Phẩm cách của chúa Nguyễn Phúc Tần.

Tập 1058 Chúa Nguyễn Phúc Tần và việc mở rộng bờ cõi.

Tập 1059 Chúa Nguyễn Phúc Tần và việc đặt dinh Thái Khang.

Tập 1060 Chúa Nguyễn Phúc Tần và chính sách ruộng đất “Bản bức tư điền”.

Tập 1061 Chúa Trịnh và chúa Nguyễn chấm dứt chiến tranh năm 1672.

Tập 1062 Chúa Nguyễn Phúc Tần với công lao mở đất Đồng Nai.

Tập 1063 Trần Thượng Xuyên và cù lao Phố.

Tập 1064 Chúa Nguyễn Phúc Tần và việc đào kênh Mai Xá.

Tập 1065 Danh tướng Nguyễn Hữu Tiến (phần 1).

Tập 1066 Danh tướng Nguyễn Hữu Tiến (phần 2).

Tập 1067 Danh tướng Nguyễn Hữu Tiến (phần 3).

Tập 1068 Danh tướng Nguyễn Hữu Tiến (phần 4).

Tập 1069 Danh tướng Nguyễn Hữu Dật (phần 1).

Tập 1070 Danh tướng Nguyễn Hữu Dật (phần 2).

Tập 1071 Danh tướng Nguyễn Hữu Dật (phần 3).

Tập 1072 Danh tướng Nguyễn Hữu Dật (phần 4).

Tập 1073 Danh tướng Nguyễn Hữu Dật (phần 5).

Tập 1074 Danh tướng Nguyễn Hữu Dật (phần 6).

Tập 1075 Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (phần 1).

Tập 1076 Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (phần 2).

Tập 1077 Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (phần 3).

Tập 1078 Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (phần 4).

Tập 1079 Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (phần 5).

Tập 1080 Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh (phần 6).

Tập 1081 Nguyễn Cư Trinh dẹp loạn Man Thạch Bích.

Tập 1082 Nguyễn Cư Trinh dâng thư trình bày tình trạng đau khổ của dân.

Tập 1083 Nguyễn Cư Trinh và điều trần về bốn điều tệ hại.

Tập 1084 Nguyễn Cư Trinh giải cứu người dân Côn Man.

Tập 1085 Nguyễn Cư Trinh xin tha tội cho Nặc Nguyên.

Tập 1086 Nguyễn Cư Trinh ổn định vùng đất Gia Định.

Tập 1087 Đàng Trong qua ghi chép của Alexandre De Rhodes.

Tập 1088 Sức mạnh thuỷ quân của chúa Nguyễn ở Đàng Trong.

Tập 1089 Alexandre De Rhodes đã học tiếng Việt như thế nào.

Tập 1090 Alexandre De Rhodes và từ điển Việt - Bồ - Latinh.

Tập 1091 Chúa Nguyễn Phúc Trăn dời thủ phủ ra Phú Xuân.

Tập 1092 Minh vương Nguyễn Phúc Chu nối ngôi.

Tập 1093 Chúa Nguyễn Phúc Chu sai người sang nhà Thanh cầu phong.

Tập 1094 Chúa Nguyễn Phúc Chu và việc đúc Quốc bảo.

Tập 1095 Chúa Nguyễn Phúc Chu và việc đặt phủ Bình Thuận.

Tập 1096 Sự giàu có của vùng đất Gia Định (phần 1).

Tập 1097 Sự giàu có của vùng đất Gia Định (phần 2).

Tập 1098 Hoạt động thương mại tấp nập tại vùng đất Gia Định thế kỷ XVII.

Tập 1099 Chúa Nguyễn Phúc Chu và vai trò đặt phủ Gia Định.

Tập 1100 Chúa Nguyễn Phúc Chu đặt tên cho cây cầu Lai Viễn ở Hội An.


Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments