Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Khat Vong Non Song tap 1101 den 1200

Tập 1101 Đồng hồ phương Tây được chế tạo ở Đàng Trong như thế nào?, tập 1102 Chúa Nguyễn Phúc Trú và việc đặt đồng hồ tại khu vực ven biển Đàng Trong, tập 1103 Chúa Nguyễn Phúc Chu cho dựng chuông chùa Thiên Mụ... tập 1199 Chính sách đề cao chữ Nôm dưới thời vua Quang Trung, tập 1200 Vua Quang Trung mời Nguyễn Thiếp ra làm quan.

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 1101. Đồng hồ phương Tây được chế tạo ở Đàng Trong như thế nào?.

Tập 1102. Chúa Nguyễn Phúc Trú và việc đặt đồng hồ tại khu vực ven biển Đàng Trong.

Tập 1103. Chúa Nguyễn Phúc Chu cho dựng chuông chùa Thiên Mụ.

Tập 1104. Chúa Nguyễn Phúc Chu trùng tu chùa Thiên Mụ.

Tập 1105. Chúa Nguyễn Phúc Khoát đặt các kho thu thuế (phần 1).

Tập 1106. Chúa Nguyễn Phúc Khoát đặt các kho thu thuế (phần 2).

Tập 1107. Các thầy thuốc Tây y dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Tập 1108. Chúa Nguyễn Phúc Khoát xưng vương.

Tập 1109. Những cải cách của chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Tập 1110. Đô thành Phú Xuân dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Tập 1111. Chính sách "khoan thư sức dân" của chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Tập 1112. Hoạt động của đội Hoàng Sa dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Tập 1113. Hoạt động ngoại giao dưới thời chúa Nguyễn Phúc Khoát.

Tập 1114. Hoạt động buôn bán tại Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn.

Tập 1115. Không gian địa lý Đàng Trong qua ghi chép của nhà sư Thích Đại Sán (phần 1).

Tập 1116. Không gian địa lý Đàng Trong qua ghi chép của nhà sư Thích Đại Sán (phần 2).

Tập 1117. Nhà sư Thích Đại Sán gặp chúa Nguyễn Phúc Chu.

Tập 1118. Sự nhân đức của chúa Nguyễn Phúc Chu.

Tập 1119. Thịnh tình của chúa Nguyễn Phúc Chu với nhà sư Thích Đại Sán.

Tập 1120. Hoạt động thương mại ở Đàng Trong qua tác phẩm "Hải ngoại kỷ sự".

Tập 1121. Mạc Cửu khai mở đất Hà Tiên.

Tập 1122. Mạc Cửu thần phục chúa Nguyễn.

Tập 1123. Mạc Cửu làm Tổng binh trấn Hà Tiên.

Tập 1124. Mạc Thiên Tứ phát triển vùng đất Hà Tiên.

Tập 1125. Mạc Thiên Tứ chống quân Chân Lạp.

Tập 1126. Mạc Thiên Tứ mở cõi Hà Tiên.

Tập 1127. Chúa Nguyễn Phúc Khoát băng hà.

Tập 1128. Trương Phúc Loan hoán đổi ngôi chúa.

Tập 1129. Đàng Trong thời chúa Nguyễn Phúc Thuần (phần 1).

Tập 1130. Đàng Trong thời chúa Nguyễn Phúc Thuần (phần 2).

Tập 1131. Nguồn gốc và quê hương anh em Tây Sơn.

Tập 1132. Trương Văn Hiến người thầy của Tây Sơn Tam Kiệt.

Tập 1133. Anh em họ Nguyễn ở vùng đất Tây Sơn.

Tập 1134. Anh em Tây Sơn chuẩn bị khởi nghĩa (phần 1).

Tập 1135. Anh em Tây Sơn chuẩn bị khởi nghĩa (phần 2).

Tập 1136. Nguyễn Nhạc và việc thu phục các tộc người Thượng ở Tây Sơn.

Tập 1137. Nghĩa quân Tây Sơn mở rộng địa bàn hoạt động.

Tập 1138. Sự lộng hành của Trương Phúc Loan tại Đàng Trong.

Tập 1139. Khí chất của Tôn Thất Dục.

Tập 1140. Lời tấu trung nghĩa của dật sĩ Ngô Thế Lân.

Tập 1141. Trương Phúc Loan tham quan lộng hành.

Tập 1142. Cái chết oan khuất của trung thần Tôn Thất Văn (phần 1).

Tập 1143. Cái chết oan khuất của trung thần Tôn Thất Văn (phần 2).

Tập 1144. Nghĩa quân Tây Sơn tiến quân tới Quy Nhơn.

Tập 1145. Nghĩa quân Tây Sơn đánh thành Quy Nhơn.

Tập 1146. Chúa Nguyễn trước sự tấn công của quân Tây Sơn.

Tập 1147. Chúa Trịnh tấn công Đàng Trong.

Tập 1148. Sự phản trắc của câu kê Kiêm Long.

Tập 1149. Đàng Ngoài phát hịch tấn công Đàng Trong.

Tập 1150. Quyền thần Trương Phúc Loan bị diệt trừ.

Tập 1151. Chúa Trịnh tiến quân vào Phú Xuân.

Tập 1152. Nghĩa quân Tây Sơn chiếm Quảng Nam.

Tập 1153. Khí tiết trung nghĩa của Nguyễn Đăng Trường.

Tập 1154. Nghĩa quân Tây Sơn bắt được Nguyễn Phúc Dương.

Tập 1155. Trận đối đầu ở Cẩm Sa (phần 1).

Tập 1156. Trận đối đầu ở Cẩm Sa (phần 2).

Tập 1157. Nghĩa quân Tây Sơn hòa Trịnh, đánh Nguyễn.

Tập 1158 Nghĩa quân Tây Sơn đánh bại Tống Phúc Hiệp (phần 1).

Tập 1159 Nghĩa quân Tây Sơn đánh bại Tống Phúc Hiệp (phần 2).

Tập 1160 Nguyễn Lữ đánh Gia Định (phần 1).

Tập 1161 Nguyễn Lữ đánh Gia Định (phần 2).

Tập 1162 Nguyễn Lữ đánh Gia Định (phần 3).

Tập 1163 Quân Tây Sơn đánh Gia Định lần 2 (phần 1).

Tập 1164 Quân Tây Sơn đánh Gia Định lần 2 (phần 2).

Tập 1165 Nguyễn Ánh cầu viện Xiêm La.

Tập 1166 Quân Tây Sơn trước sự tấn công của quân Xiêm.

Tập 1167 Nguyễn Huệ và kế sách chống lại quân Xiêm.

Tập 1168 Nguyễn Huệ giảng hòa với quân Xiêm.

Tập 1169 Quân Xiêm trúng kế quân Tây Sơn.

Tập 1170 Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút của nghĩa quân Tây Sơn.

Tập 1171 Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân (phần 1).

Tập 1172 Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân (phần 2).

Tập 1173 Quân Tây Sơn tiến ra sông Gianh.

Tập 1174 Quân Tây Sơn chiếm kho lương ở Vị Hoàng.

Tập 1175 Quân Tây Sơn đánh chiếm Sơn Nam.

Tập 1176 Quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long.

Tập 1177 Quân Tây Sơn đánh thành Thăng Long.

Tập 1178 Nguyễn Huệ trao quyền lại cho vua Lê.

Tập 1179 Trịnh Bồng lập lại phủ chúa.

Tập 1180 Quân Tây Sơn tiêu diệt Nguyễn Hữu Chỉnh.

Tập 1181 Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc Hà lần hai.

Tập 1182 Vua Lê Chiêu Thống cầu cứu nhà Thanh.

Tập 1183 Quân Thanh xâm lược Đại Việt.

Tập 1184 Quân Tây Sơn lập phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn.

Tập 1185 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế.

Tập 1186 Vua Quang Trung tuyển binh ở Nghệ An.

Tập 1187 Vua Quang Trung tổ chức lễ duyệt binh.

Tập 1188 Quân Tây Sơn ăn Tết sớm.

Tập 1189 Quân Tây Sơn tiến đánh Thăng Long.

Tập 1190 Quân Tây Sơn đánh đồn Gián Khẩu.

Tập 1191 Quân Tây Sơn diệt đồn Hà Hồi.

Tập 1192 Quân Tây Sơn đánh đồn Khương Thượng.

Tập 1193 Tôn Sĩ Nghị chạy trốn về nước.

Tập 1194 Quân Tây Sơn đánh đồn Ngọc Hồi.

Tập 1195 Quân Tây Sơn giải phóng thành Thăng Long.

Tập 1196 Vua Quang Trung củng cố chính quyền.

Tập 1197 Vua Quang Trung xây dựng lực lượng quân đội.

Tập 1198 Vua Quang Trung ban "Chiếu cầu hiền".

Tập 1199 Chính sách đề cao chữ Nôm dưới thời vua Quang Trung.

Tập 1200 Vua Quang Trung mời Nguyễn Thiếp ra làm quan.


Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments