Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Khat Vong Non Song tap 1201 den 1300

“Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Lịch sử Việt Nam được thể hiện trong hơn một nghìn tập phim hoạt hình 2D. Mỗi tập phim gắn với một nhân vật, một sự kiện hay một tích truyện trong lịch sử. Các tập phim được chia thành hai phần là “Hào Khí Ngàn Năm” và “Khát Vọng Non Sông”. Phần thứ nhất “Hào Khí Ngàn Năm” từ tập 1 (Kinh Dương Vương thủy tổ của dân tộc Việt) đến tập 517 (Xã hội Đại Việt cuối thời Trần Dụ Tông (phần 3)). Phần thứ hai “Khát Vọng Non Sông” từ tập 518 (Tết Nguyên Tiêu), tập 519 (Chu Văn An và thất trảm sớ), tập 520 (Đức độ Chu Văn An)…

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 1201 Vua Quang Trung chấn chỉnh chế độ giáo dục và thi cử.

Tập 1202 Chính sách tôn giáo dưới thời vua Quang Trung.

Tập 1203 Vua Quang Trung trấn áp những thế lực chống đối.

Tập 1204 Vua Quang Trung đánh Lê Duy Chỉ ở Cao Bằng.

Tập 1205 Quân Tây Sơn đánh quân Xiêm ở Vạn Tượng.

Tập 1206 Việc quản lý nhân khẩu dưới thời Tây Sơn:.

Tập 1207 Thủy quân dưới thời Tây Sơn.

Tập 1208 Vua Quang Trung ban Chiếu khuyến nông.

Tập 1209 Vua Quang Trung thúc đẩy công thương nghiệp (phần 1).

Tập 1210 Vua Quang Trung thúc đẩy công thương nghiệp (phần 2).

Tập 1211 Chính sách giảm nhẹ thuế khóa thời vua Quang Trung.

Tập 1212 Cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Thì Nhậm.

Tập 1213 Chính sách ngoại giao với nhà Thanh (phần 1).

Tập 1214 Chính sách ngoại giao với nhà Thanh (phần 2).

Tập 1215 Chính sách ngoại giao với nhà Thanh (phần 3).

Tập 1216 Chính sách ngoại giao với nhà Thanh (phần 4).

Tập 1217 Nguyễn Ánh tấn công Bình Thuận.

Tập 1218 Vua Quang Trung qua đời.

Tập 1219 Nguyễn Ánh đánh Bình Thuận, bao vây Quy Nhơn (phần 1).

Tập 1220 Nguyễn Ánh đánh Bình Thuận, bao vây Quy Nhơn (phần 2).

Tập 1221 Quyền thần Bùi Đắc Tuyên bị giết hại.

Tập 1222 Sự suy yếu của vương triều Tây Sơn.

Tập 1223 Vua Quang Toản lấy lại thành Quy Nhơn.

Tập 1224 Nguyễn Ánh chiếm thành Quy Nhơn.

Tập 1225 Quân Tây Sơn vây thành Quy Nhơn.

Tập 1226 Nguyễn Ánh cứu viện thành Quy Nhơn.

Tập 1227 Nguyễn Ánh chiếm cửa biển Thị Nại.

Tập 1228 Võ Tính bày kế tiến đánh thành Phú Xuân.

Tập 1229 Thành Phú Xuân thất thủ.

Tập 1230 Nguyễn Ánh khôi phục đất Đàng Trong.

Tập 1231 Quân Tây Sơn phản công chống lại Nguyễn Ánh.

Tập 1232 Quân Tây Sơn rút chạy về Nghệ An.

Tập 1233 Quân Nguyễn Ánh đánh ra Thăng Long.

Tập 1234 Nhà Tây Sơn bị diệt vong (phần 1).

Tập 1235 Nhà Tây Sơn bị diệt vong (phần 2).

Tập 1236 Vua Gia Long định đô tại Phú Xuân.

Tập 1237 Vua Gia Long đặt quốc hiệu là Việt Nam.

Tập 1238 Tổ chức bộ máy hành chính thời vua Gia Long.

Tập 1239 Vua Gia Long ban hành luật pháp.

Tập 1240 Vua Gia Long xây dựng và tổ chức quân đội.

Tập 1241 Chế độ quan lại thời vua Gia Long.

Tập 1242 Chính sách bang giao với nhà Thanh thời vua Gia Long.

Tập 1243 Chính sách bang giao với các nước phương Tây thời vua Gia Long.

Tập 1244 Vua Gia Long với chủ quyền biển đảo (phần 1).

Tập 1245 Vua Gia Long với chủ quyền biển đảo (phần 2).

Tập 1246 Vua Gia Long cho lập sổ địa bạ và quản lý ruộng đất.

Tập 1247 Vua Gia Long với việc giáo hóa và sửa đổi phong tục.

Tập 1248 Vua Gia Long mở đầu việc đào kênh Vĩnh Tế.

Tập 1249 Quách Tất Thúc chống lại triều đình (phần 1).

Tập 1250 Quách Tất Thúc chống lại triều đình (phần 2).

Tập 1251 Quách Tất Thúc chống lại triều đình (phần 3).

Tập 1252 Quách Tất Thúc chống lại triều đình (phần 4).

Tập 1253 Khởi nghĩa Phan Bá Vành (phần 1).

Tập 1254 Khởi nghĩa Phan Bá Vành (phần 2).

Tập 1255 Khởi nghĩa Phan Bá Vành (phần 3).

Tập 1256 Khởi nghĩa Phan Bá Vành (phần 4).

Tập 1257 Khởi nghĩa Ba Nhàn, Tiền Bột (phần 1).

Tập 1258 Khởi nghĩa Ba Nhàn, Tiền Bột (phần 2).

Tập 1259 Khởi nghĩa Nông Văn Vân (phần 1): Link VTV.

Tập 1260 Khởi nghĩa Nông Văn Vân (phần 2): Link VTV.

Tập 1261 Khởi nghĩa Nông Văn Vân (phần 3): Link VTV.

Tập 1262 Khởi nghĩa Nông Văn Vân (phần 4): Link VTV.

Tập 1263 Khởi nghĩa Nông Văn Vân (phần 5): Link VTV.

Tập 1264 Khởi nghĩa Lê Duy Lương: Link VTV.

Tập 1265 Cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi: Link VTV.

Tập 1266 Khởi nghĩa Cao Bá Quát (phần 1): Link VTV.

Tập 1267 Khởi nghĩa Cao Bá Quát (phần 2): Link VTV.

Tập 1268 Vua Minh Mạng chia đặt các tỉnh trong nước: Link VTV.

Tập 1269 Vua Minh Mạng đổi chức danh xã trưởng thành lý trưởng: Link VTV.

Tập 1270 Vua Minh Mạng hoàn thành việc đào kênh Vĩnh Tế: Link VTV.

Tập 1271 Vua Minh Mạng với việc đo đạc ruộng đất ở Nam Bộ: Link VTV.

Tập 1272 Vua Minh Mạng với chính sách khẩn hoang: Link VTV.

Tập 1273 Vua Minh Mạng ban bố huấn điều: Link VTV.

Tập 1274 Vua Minh Mạng ban thưởng người cao tuổi và đức hạnh trong gia đình: Link VTV.

Tập 1275 Cải cách thủy quân thời vua Minh Mạng (phần 1): Link VTV.

Tập 1276 Cải cách thủy quân thời vua Minh Mạng (phần 2): Link VTV.

Tập 1277 Hiệp ước Versailles 1787 và âm mưu xâm lược Việt Nam của Pháp: Link VTV.

Tập 1278 Ý định xâm lược Việt Nam của Pháp năm 1838: Link VTV.

Tập 1279 Trận chiến ở cửa biển Đà Nẵng năm 1847: Link VTV.

Tập 1280 Chính sách cấm đạo của vua Tự Đức: Link VTV.

Tập 1281 Hành động khiêu khích của Pháp năm 1856: Link VTV.

Tập 1282 Napoleon III quyết định can thiệp vũ trang vào Đại Nam: Link VTV.

Tập 1283 Sự ra đời của liên quân Pháp - Tây Ban Nha: Link VTV.

Tập 1284 Trận chiến ở bán đảo Sơn Trà năm 1858: Link VTV.

Tập 1285 Trận chiến ở cửa biển Đà Nẵng năm 1858: Link VTV.

Tập 1286 Quân Pháp tiêu diệt đồn Hữu Bình: Link VTV.

Tập 1287 Quân Pháp chiếm thành Gia Định: Link VTV.

Tập 1288 Quân Pháp đốt thành Gia Định: Link VTV.

Tập 1289 Quân Pháp trở lại đánh Đà Nẵng lần hai: Link VTV.

Tập 1290 Liên quân Pháp - Tây Ban Nha xin nghị hòa với triều đình Huế: Link VTV.

Tập 1291 Quân Pháp đánh chiếm phía Bắc vịnh Đà Nẵng: Link VTV.

Tập 1292 Quân Pháp trở lại công chiến Gia Định: Link VTV.

Tập 1293 Nguyễn Tri Phương xây dựng đồn Chí Hòa: Link VTV.

Tập 1294 Quân Pháp thăm dò và tấn công đồn Chí Hòa: Link VTV.

Tập 1295 Đại đồn Chí Hòa thất thủ: Link VTV.

Tập 1296 Quân Pháp chiếm được tỉnh Định Tường: Link VTV.

Tập 1297 Nguyễn Bá Nghi giảng hòa thất bại với quân Pháp: Link VTV.

+ Tết Đoan Ngọ: tập 589.

858 Tơ lụa Đàng Ngoài hấp dẫn thương nhân Hà Lan.

879. Hoàng thành Thăng Long qua con mắt của người phương Tây thế kỷ XVII.

880. Phố phường Thăng Long qua con mắt người phương Tây thế kỷ XVII.

881. Tài hoa của thợ thủ công Kẻ Chợ qua con mắt người phương Tây thế kỷ XVII.

882. Chợ phiên ở Thăng Long - Kẻ Chợ qua con mắt người phương Tây thế kỷ XVII.

Link các tập trên tại đây.


Đang cập nhật...

Xem Hào Khí Ngàn Năm.

Xem Khát Vọng Non Sông.

Xem Danh nhân Việt Nam.

Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments