Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Khat Vong Non Song tap 501 den 600

Tập 501 Thượng hoàng Trần Minh Tông và việc phế truất Bảo Uy Vương, tập 502 Hoạt động buôn bán tại Vân Đồn dưới thời Trần, tập 503 Chuyện Ngô Dẫn ở thương cảng Vân Đồn (phần 1)... tập 599 Chính sách cai trị về kinh tế của nhà Minh (phần 2), tập 600 Chính sách cai trị về xã hội của nhà Minh.

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 501 Thượng hoàng Trần Minh Tông và việc phế truất Bảo Uy Vương: Link VTV.

Tập 502 Hoạt động buôn bán tại Vân Đồn dưới thời Trần: Link VTV.

Tập 503 Chuyện Ngô Dẫn ở thương cảng Vân Đồn (phần 1): Link VTV.

Tập 504 Chuyện Ngô Dẫn ở thương cảng Vân Đồn (phần 2): Link VTV.

Tập 505 Thượng hoàng Trần Minh Tông tha tội cho Trâu Canh: Link VTV.

Tập 506 Trương Hán Siêu và việc bài xích dị đoan: Link VTV.

Tập 507 Tết Táo Quân: Link VTV.

Tập 508 Cái dũng của Lê Cư Nhân: Link VTV.

Tập 509 Thượng hoàng Trần Minh Tông lâm trọng bệnh: Link VTV.

Tập 510 Tết Trừ Tịch: Link VTV.

Tập 511 Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Nguyên Đán: Link VTV.

Tập 512 Chuyện Thiều Thốn được phục chức: Link VTV.

Tập 513 Thượng hoàng Trần Minh Tông châm biếm Trâu Canh: Link VTV.

Tập 514 Lời căn dặn của thượng hoàng Trần Minh Tông trước lúc qua đời: Link VTV.

Tập 515 Xã hội Đại Việt cuối thời Trần Dụ Tông (phần 1): Link VTV.

Tập 516 Xã hội Đại Việt cuối thời Trần Dụ Tông (phần 2): Link VTV.

Tập 517 Xã hội Đại Việt cuối thời Trần Dụ Tông (phần 3): Link VTV.

Tập 518 Tết Nguyên Tiêu: Link VTV.

Tập 519 Chu Văn An và thất trảm sớ: Link VTV.

Tập 520 Đức độ Chu Văn An: Link VTV.

Tập 521 Lê Quát và quan điểm bài trừ Phật giáo: Link VTV.

Tập 522 Dương Nhật Lễ lên ngôi vua: Link VTV.


Tập 588 Sự chia rẽ trong nội bộ nghĩa quân của Giản Định Đế: Link VTV.

Tập 589 Tết Đoan Ngọ: Link VTV hoặc Link VTV.

Tập 590 Trần Quý Khoáng lên ngôi vua: Link VTV.


Tập 598 Chính sách cai trị về kinh tế của nhà Minh (phần 1): Link VTV.

Tập 599 Chính sách cai trị về kinh tế của nhà Minh (phần 2): Link VTV.

Tập 600 Chính sách cai trị về xã hội của nhà Minh: Link VTV.


Đang cập nhật...

Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments