Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Khat Vong Non Song tap 601 den 700

Tập 601 Thân thế của Lê Lợi, tập 602 Sự tích gươm thần, tập 603 Nguyễn Trãi đi tìm minh chúa... tập 699 Vụ án Lệ Chi Viên, tập 700 Đại Việt đánh dẹp Chiêm Thành thời vua Lê Nhân Tông.

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 601 Thân thế của Lê Lợi.

Tập 602 Sự tích gươm thần.

Tập 603 Nguyễn Trãi đi tìm minh chúa.


Tập 671. Hội thề Đông Quan nhà Minh rút quân về nước (phần 1).

Tập 672. Hội thề Đông Quan nhà Minh rút quân về nước (phần 2).

Tập 673. Ban Cáo Bình Ngô đất nước sạch bóng quân thù.

Tập 674. Bình Định vương Lê Lợi lên ngôi hoàng đế.

Tập 675. Vua Lê Thái Tổ tổ chức cai trị đất nước.


Tập 699 Vụ án Lệ Chi Viên.

Tập 700 Đại Việt đánh dẹp Chiêm Thành thời vua Lê Nhân Tông.


Đang cập nhật...

Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments