Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Khat Vong Non Song tap 701 den 800

Tập 701 Các án ứ đọng nhiều thời vua Lê Nhân Tông, tập 702 Triều đình cứu đói dân Tây Đạo, tập 703 Thái hậu Nguyễn Thị Anh lo chính sự... tập 799 Đoan quận công Nguyễn Hoàng xin làm trấn thủ đất Thuận Hóa, tập 800 Thái sư Trịnh Kiểm xử tội Lê Duy Hàn.

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 701 Các án ứ đọng nhiều thời vua Lê Nhân Tông.

Tập 702 Triều đình cứu đói dân Tây Đạo.

Tập 703 Thái hậu Nguyễn Thị Anh lo chính sự.


Tập 799 Đoan quận công Nguyễn Hoàng xin làm trấn thủ đất Thuận Hóa.

Tập 800 Thái sư Trịnh Kiểm xử tội Lê Duy Hàn.


Đang cập nhật...

Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments