Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Khat Vong Non Song tap 801 den 900

Tập 801 Đoan quận công Nguyễn Hoàng làm trấn thủ đất Quảng Nam, tập 802 Thái sư Trịnh Kiểm qua đời, tập 803 Tuấn Đức hầu Trịnh Cối thay cha lĩnh binh quyền (phần 1)... tập 899 Lê Hữu Trác lâm bệnh nặng, tập 900 Bước ngoặt của Lê Hữu Trác.

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 801 Đoan quận công Nguyễn Hoàng làm trấn thủ đất Quảng Nam.

Tập 802 Thái sư Trịnh Kiểm qua đời: Link VTV.

Tập 803 Tuấn Đức hầu Trịnh Cối thay cha lĩnh binh quyền (phần 1): Link VTV.

Tập 804 Tuấn Đức hầu Trịnh Cối thay cha lĩnh binh quyền (phần 2): Link VTV.


Tập 829 Con đường làm quan của Phùng Khắc Khoan (phần 1): Link VTV.

Tập 830 Con đường làm quan của Phùng Khắc Khoan (phần 2): Link VTV.

Tập 831 Con đường làm quan của Phùng Khắc Khoan (phần 3): Link VTV.

Tập 832 Phùng Khắc Khoan đi sứ phương Bắc năm 1597 (phần 1): Link VTV.

Tập 833 Phùng Khắc Khoan đi sứ phương Bắc năm 1597 (phần 2): Link VTV.

Tập 834 Tài năng của Phùng Khắc Khoan: Link VTV.


Tập 857 Tàu buôn Hà Lan tới Thăng Long - Kẻ Chợ: Link VTV.

Tập 858 Tơ lụa Đàng Ngoài hấp dẫn thương nhân Hà Lan: Link VTV hoặc Link VTV.

Tập 859 Những khó khăn của thương nhân Hà Lan khi tới Kẻ Chợ: Link VTV.


Tập 878 Tượng binh Đàng Ngoài qua con mắt của người phương Tây thế kỷ XVII: Link VTV.

Tập 879 Hoàng thành Thăng Long qua con mắt của người phương Tây thế kỷ XVII: Link VTV hoặc Link VTV.

Tập 880 Phố phường Thăng Long qua con mắt người phương Tây thế kỷ XVII: Link VTV.

Tập 881 Tài hoa của thợ thủ công Kẻ Chợ qua con mắt người phương Tây thế kỷ XVII: Link VTV hoặc Link VTV.

Tập 882 Chợ phiên ở Thăng Long - Kẻ Chợ qua con mắt người phương Tây thế kỷ XVII: Link VTV hoặc Link VTV.

Tập 883 Ẩm thực của người Thăng Long qua con mắt người phương Tây thế kỷ XVII: Link VTV.

Tập 884 Tết Nguyên Đán ở Thăng Long qua con mắt người phương Tây thế kỷ XVII: Link VTV.

Tập 885 Lễ tế đầu năm ở Thăng Long qua con mắt của người phương Tây thế kỷ XVII:.


Tập 889 Tài năng thiên phú của nhà bác học Lê Quý Đôn.

Tập 890 Lê Quý Đôn đỗ tiến sĩ và làm quan trong triều.

Tập 891 Ứng đối của Lê Quý Đôn với sứ thần Triều Tiên.

Tập 892 Lê Quý Đôn và việc khẳng định vị thế trong đối ngoại của quốc gia Đại Việt.

Tập 893 Tấu trình về đạo trị quốc của Lê Quý Đôn.

Tập 894 Trí tuệ lỗi lạc của Lê Quý Đôn qua tác phẩm Vân Đài loại ngữ.

Tập 895 Tuổi trẻ của Lê Hữu Trác (phần 1).

Tập 896 Tuổi trẻ của Lê Hữu Trác (phần 2).

Tập 897 Tuổi trẻ của Lê Hữu Trác (phần 3).

Tập 898 Lê Hữu Trác giải ngũ về quê chăm mẹ.

Tập 899 Lê Hữu Trác lâm bệnh nặng.

Tập 900 Bước ngoặt của Lê Hữu Trác.


Đang cập nhật...

Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments