Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Responsive Advertisement

Khat Vong Non Song tap 901 den 1000

Tập 901 Lê Hữu Trác trở thành thầy thuốc, tập 902 Lê Hữu Trác và việc chữa bệnh cứu người, tập 903 Lê Hữu Trác với việc soạn sách... tập 999 Sự nghiệp chính trị của Ngô Thì Sĩ, tập 1000 Ngô Thì Sĩ và Đại Việt sử ký tiền biên.

Tìm hiểu tri thức lịch sử là tìm về với cội nguồn văn hóa cha ông, là tiếp thu những bài học đạo lý, giúp con người hình thành ý thức bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần dân tộc và ý thức trách nhiệm của cá nhân đối với cộng đồng.

Tập 901 Lê Hữu Trác trở thành thầy thuốc.

Tập 902 Lê Hữu Trác và việc chữa bệnh cứu người.

Tập 903 Lê Hữu Trác với việc soạn sách.

Tập 904 Lê Hữu Trác chữa bệnh cho thế tử Trịnh Cán.

Tập 905 Diện mạo phủ chúa Trịnh ở kinh đô Thăng Long.

Tập 906 Tuổi thơ của Nguyễn Quý Đức.

Tập 907 Sự nghiệp của Nguyễn Quý Đức (phần 1).

Tập 908 Sự nghiệp của Nguyễn Quý Đức (phần 2).

Tập 909 Sự nghiệp của Nguyễn Quý Đức (phần 3).

Tập 910 Sự nghiệp của Nguyễn Quý Đức (phần 4).


Tập 941 Chúa Trịnh Căn và việc giáng chức các quan vi phạm việc công.

Tập 942 Chúa Trịnh Căn lận đận trong việc chọn người kế nghiệp.

Tập 943 Tài thơ phú thiên bẩm của Đoàn Thị Điểm.

Tập 944 Đoàn Thị Điểm đối đáp với “Tràng An tứ hổ”.

Tập 945 Tài năng của Đoàn Thị Điểm và mối duyên với Đặng Trần Côn.

Tập 946 Tài đức vẹn toàn của Đoàn Thị Điểm.

Tập 947 Đoàn Thị Điểm kết duyên cùng tiến sĩ Nguyễn Kiều.

Tập 948 Đoàn Thị Điểm và tác phẩm Chinh phụ ngâm.

Tập 949 Tấm lòng trung nghĩa của chúa Trịnh Cương với vua Lê (phần 1).

Tập 950 Tấm lòng trung nghĩa của chúa Trịnh Cương với vua Lê (phần 2).


Tập 999 Sự nghiệp chính trị của Ngô Thì Sĩ.

Tập 1000 Ngô Thì Sĩ và Đại Việt sử ký tiền biên.


Đang cập nhật...

Sưu tầm: Nguyễn Đức Toàn.

Post a Comment

0 Comments